Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ Γραφείου: 210 8626143:
Κινητό: 697 088 1245
E-mail: asiminako@hotmail.com
Facebook: FacebookΙεροσολύμων 38
Αθήνα, Τ.Κ. 112 52