Σεμινάρια ThetaHealing®

28 Μαΐου, 2022

ThetaHealing®Basic DNA

Σεμινάρια

Η μέθοδος ThetaHealing® είναι το κλειδί που ανοίγει το υποσυνείδητο μας, και μας επιτρέπει να εν-θυμηθούμε την εσωτερική μας γνώση και σ...

25 Μαΐου, 2022

ΟΝΟΜΑΣΕ ΤΟ και έγινε

Σεμινάρια

Το σεμινάριο «Ονόμασέ το και Έγινε» αποτελείται από πέντε κύκλους που είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Τον 1ο κύκλο συνθέτουν τέσσε...

16 Απριλίου, 2022

ThetaHealing®Basic DNA

Σεμινάρια

Η μέθοδος ThetaHealing® είναι το κλειδί που ανοίγει το υποσυνείδητο μας, και μας επιτρέπει να εν-θυμηθούμε την εσωτερική μας γνώση και σ...